KUB - läroböcker inom matematik för högskola och universitet

Bokförlaget KUB specialiserar sig på läroböcker i matematik för högskola och universitet. De hittills utgivna böckerna är främst avsedda för de inledande kurserna på ingenjörsprogrammen (Matematik för ingenjörer, Lösningsboken till Matematik för ingenjörer och Transformteori för ingenjörer) och utbildningarna av biologer, kemister och grundskollärare (Naturlig matematik). Dessutom finns en grundläggande lärobok i statistik (Ett stycke statistik) och en förberedande bok för matematikstudier på universitet och högskola (Matematik startbok). KUB har också inlett utgivning av en serie med korta böcker om olika ämnesområden. Serien kallar vi det Lilla Biblioteket. Tre böcker har nu utgivits (Sesemans problem och Från tangent till derivata - en historisk överblick och Från kvadratur till integral - en historisk betraktelse). Dessa behandlar intressanta delar ur den matematiska historien.

På fliken Böcker kan du hämta mer information om KUB:s böcker.

Vi har lagt in ett antal extra övningar till Matematik för ingenjörer. Övningarna kan lösas direkt på skärmen och även skrivas ut direkt på papper eller överföras till en fil i den egna datorn.

Copyright © 2007 Kubkou - Matematik för högskolor och universitet