Nyheter - böcker om matematik

En efterföljare till Jens Lunds bok om derivatans historia har nu utkommit. Den nya boken av Jens Lund heter

Från kvadratur till integral - en historisk betraktelse

Den ger en spännande och intressant genomgång om hur matematiker genom tiderna har kämpat med problemet att bestämma areor begränsade av kurvor.
Ett klassiskt problem var att försöka finna en kvadrat med samma area som en given cirkel. Man sökte cirkelns kvadratur. Problemet övergick efter hand till att bestämma areor av andra områden. I boken kan vi t.ex. se hur Arkimedes och Thabit ibn Qurra löser problemet för ett parabelsegment genom att dela in området i mycket små delar. Under 1600-talet utvecklas teorier med oändligt små delar s.k. infinitesimaler. Vi kan följa hur Cavalieri, Wallis och Barrow utvecklar Arkimedes idéer och hur slutligen Newton och Leibniz fulländar dem.

Copyright © 2007 Kubkou - Matematik för högskolor och universitet