Matematikhistoria

Matematikhistoriska texter från böcker eller manuskript. Observera att följande texter om matematik är i PDF-format.

Nicholaus Mercator Logarithmotechnia, London 1668
I slutet av skriften finner vi den kända mercator-serien, dvs maclaurin-serien för ln(1 + x) framtagen genom att bestämma areor av områden under kurvan y=1/x.

mercator.pdf
(773 kB)


Isaac Barrow Leciones Geometricae, London 1670,
lect. VII och lect. X.
Barrow var Newtons föregångare som professor i Cambridge. Många anser att Barrow i lektion X, som är mer algebraisk, har fått hjälp av Newton.

barrowVII.pdf
(691 kB)

barrowX.pdf
(1 147 kB)


Gottfried Wilhelm von Leibniz Nova methodus pro maximis et minimis …, Acta Eruditorum, Leipzig 1684.
Den första tryckta presentationen av Leibniz version av kalkyl, av honom uttryckt med differentialer. Acta Eruditorum är en av de första vetenskapliga tidskrifterna, grundad av bl.a. Leibniz 1682.
leibniz84.pdf
(470 kB)

Jacob Bernoulli Tractatus de Seriebus Infinitis …, Basel 1713.
Utgiven posthumt i samma bok som bl.a. den mer kända Ars Conjectandi (Konsten att gissa).
jacobB.pdf
(1 806 kB)

Thomas Simpson Essays on several curious and useful subjects in speculative and mix'd mathematicks, London 1740.
Avsnittet Of Angular Sections, and some remarkable Properties of the Circle.
simpson.pdf
(321 kB)

Brev från James Stirling till Gabriel Cramer 1729.
Avskrift av Samuel Klingenstierna samma år.
stirling-cramer.pdf
(43 kB)

Samuel Klingenstiernas lösning av brakystokron-problemet 1728(?).
Kroppen faller i ett medium som gör motstånd mot rörelsen.
Klinbra.pdf
(130 kB)

Samuel Klingenstiernas serieutveckling för bestämning av ellipsens omkrets 1729. KlingG52.pdf
(38 kB)

Samuel Klingenstierna Brev till Euler 12 augusti 1763
Avsänt ett år efter att Klingenstierna fick sitt pris från Petersburgsakademien, i vilken Euler ingick, för konstruktion av en akromatisk lins.
Kling-Euler.pdf
(40 kB)
Copyright © 2007 Kubkou - Matematik för högskolor och universitet