Matematikböcker från KUB

Naturlig matematik
Staffan Rodhe, Inger Sigstam
(4:e upplagan, 1998)
ISBN 91-89104-02-1 innehållsförteckning
(PDF)

Matematik för ingenjörer
Staffan Rodhe, Håkan Sollervall
(5:e upplagan, 1999)
ISBN 91-89104-01-3 innehållsförteckning
(PDF)

Lösningsboken till Matematik för ingenjörer
Pepe Winkler
(2:a upplagan, 1998)
ISBN 91-89104-00-5  

Transformteori för ingenjörer
Håkan Sollervall, Bo Styf
(2:a upplagan, 1999)
ISBN 91-89104-03-X innehållsförteckning
(PDF)

Ett stycke statistik
Dag Jonsson, Lennart Norell
(2:a upplagan, 2002)
ISBN 91-89104-06-4 innehållsförteckning
(PDF)

Matematik startbok
Kerstin Ekstig, Lennart Hellström, Håkan Sollervall
(1:a upplagan, 2002)
ISBN 91-89104-05-6 innehållsförteckning
(PDF)

Från tangent till derivata - en historisk överblick
Jens Lund
(översättning från danska av
Staffan Rodhe) (2:a upplagan, 2002)
ISBN 91-89104-07-2  

Från kvadratur till integral - en historisk betraktelse
Jens Lund
(översättning från danska av Jesper Oppelstrup) (1:a upplagan, 2004)
ISBN 91-89104-08-0  

Sesemans problem
Lennart Råde
(1:a upplagan,1994)
ISBN 91-972390-2-X  
 

Böckerna säljs enbart genom bokhandeln.

Copyright © 2007 Kubkou - Matematik för högskolor och universitet